12/05/2018

توزین تسمه نقاله و سایر سیستمها به همراهی EHP آلمان در نمایشگاه ایران متافو

#صنعت #توزین #متافو نمایشگاه بین المللی ایران #متافو یکی از بزرگترین رویدادهای سال در صنعت متالوژی است. این نمایشگاه بستر مناسبی را برای صاحبان صنایع و []
10/16/2018

استقبال چشمگیر از غرفه پارس موازین در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران – 97

#صنعت #توزین #قطارکش #نمایشگر #باسکول #لودسل
10/13/2018

حضور پارس موازین در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران – 97

#صنعت #توزین #قطارکش #نمایشگر #باسکول #لودسل
09/23/2018

پارس موازین در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

#ریلی #صنعت #توزین #قطارکش
08/23/2018

پارس موازین در چهارمین نمایشگاه بین المللی کرمان 97

07/10/2018

باسکول های پارس موازین در بنادر کشور رکورد توزین دقیق را می شکنند

07/08/2018

حضور شرکت پارس موازین در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت، معدن و صنایع وابسته در شهر مشهد