باسکول صنعتی

باسکول سازی

باسکول سازی یکی از صنایع مهم است که در حوزه‌های گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. باسکول های صنعتی انواع گوناگونی دارند؛ که هرکدام بنابر نیاز صنعت مدنظر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به‌طور کلی باسکول ها بر اساس ویژگی‌های مختلف قابل تقسیم‌بندی هستند. شاید مانند هر مدل ترازویی، باسکول ها هم در اولین تقسیم‌بندی، بر اساس میزان وزن قابل اندازه‌گیری به انواع گوناگون تقسیم شوند. در صنایع بزرگ باسکول های پارس موازین می‌توانند وزن‌های زیادی از 50 تن تا 120 تن را با دقت بسیار بالا اندازه‌گیری نمایند.

نمایش یک نتیجه