پــارس مـــوازیـــن

تلفن دفتر مرکزی (8 خط):88400119 (021)
دورنگار:88401300 (021) ایمیل info[at]parsmavazin.com

نشانی:
تهران
خیابان دکتر شریعتی،بالاتر از تقاطـع مطـهری
پلاک 717

پیشتــاز در ارائه سیـــستمها
و راهکارهای توزین صنعتی
در ایـــــران

نشانی دفتر مرکزی پارس موازین

 

با ما در تماس باشید