12/05/2018

حضور شرکت پارس موازین در کنار مدیریت عامل شرکت EHP آلمان در پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران متافو

#صنعت #توزین #متافو
11/03/2018

تجهیزات جانبی باسکول ها

#باسکول #لودسل #توزین #صنعت #نمایشگر #تجهیزات جانبی
10/23/2018

باسکول چیست؟ (بخش پایانی)

#باسکول #لودسل #توزین #صنعت #نمایشگر
10/17/2018

باسکول چیست؟ (بخش سوم)

#باسکول #لودسل #توزین #صنعت #نمایشگر
10/16/2018

استقبال چشمگیر از غرفه پارس موازین در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران – 97

#صنعت #توزین #قطارکش #نمایشگر #باسکول #لودسل
10/13/2018

حضور پارس موازین در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران – 97

#صنعت #توزین #قطارکش #نمایشگر #باسکول #لودسل
10/09/2018

باسکول چیست؟ (بخش دوم)

#باسکول #لودسل #توزین #صنعت #نمایشگر
09/23/2018

پارس موازین در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

#ریلی #صنعت #توزین #قطارکش